Thư chúc Tết khách hàng và đối tác năm 2020 của công ty tnhh tsubasa