CĂN HỘ CAO CẤP TẠI CHUNG CƯ IMPERIA

  • Địa điểm: 123
  • Chủ nhân: 456
  • Thời gian/ Tiến độ: 789
  • Hạng mục thi công: 10