Mr. H - Quận 2

  • Địa điểm: Quận 2
  • Chủ nhân: Mr. H
  • Thời gian/ Tiến độ: Đã hoàn thành
  • Hạng mục thi công: Nội thất bếp

Thi công nội thất bếp biệt thự q2 1

Thi công nội thất bếp biệt thự q2 2

Thi công nội thất bếp biệt thự q2 3

Thi công nội thất bếp biệt thự q2 4

Thi công nội thất bếp biệt thự q2 6

TSUBASA CO., LTD

Phone: 0949 921 178

Mail: Tsubasa071014@gmail.com